Etusivu » Alueinfo » Savonlinnan Seudun Matkailu Oy » Lakeland Events -hanke

Lakeland Events -hanke

Lakeland Events -tapahtumahankkeen tavoitteena on löytää toimintamalli seudun matkailusesonkien pidentämiseen ja alueen vetovoimaisuuden tehokkaampaan hyödyntämiseen. Hankkeen avulla etsitään ratkaisuja tapahtumien tuotanto- ja markkinointihaasteisiin sekä koordinointiin. Hankkeen yhteistyötahoina ovat Savonlinnan seudun tapahtuma-järjestäjät, matkailuyrittäjät sekä markkinointi- ja myyntiorganisaatiot.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat seudullisen tapahtumastrategian luonti, tuottaja- ja markkinointiosaamisen vahvistaminen, tapahtuma-kohtainen viestintä-ja markkinointisparraus, teemakohtaisten työryhmien toiminnan organisointi sekä sesonkien pitkäjänteinen suunnittelu.

Savonlinnan seudulla tapahtuu - seudullinen tapahtumakoordinaatio

Lakeland Events –hanke oli laajasti mukana toteuttamassa seudullista tapahtumakoordinaatiota joko osallistumalla tapahtumatyöryhmään tai koostamalla tapahtuman/sesongin ympärille työryhmän, joka suunnittelee ja toteuttaa tapahtuman/sesonkia.

Nuuttikestit – joulun ja uuden vuoden ajan kehittämistyöryhmä

Nuuttikestit-työryhmä toimi aktiivisesti koko hankkeen ajan keräten noin 30 seudun aktiivisen toimijan (sähköpostiedottamista aktiivisesti seuranneita n. 70 toimijaa) joukon, joka yhdessä pohti joulunajan tämän hetkistä tilaa ja kehittämiskohtia. Työryhmä määritti yhdessä askelmerkit tavoitteeseen, jossa Savonlinna vuonna 2015 olisi Itä-Suomen joulukaupunki tarjoten kiinnostavaa tekemistä ja kokemista niin lähiseudun asukkaille kuin kauempaakin tuleville matkailijoille. Konkreettisina toimenpiteinä työryhmässä aikataulutettiin seudun tapahtumien aikatauluja sekä viestittiin tapahtumista mm. tapahtumakalenterin sekä yhteisen joululiitteen kautta.

Nuuttikestit-työryhmän toimijoille järjestettiin yhteistyössä Savonlinnan Seudun Yrityspalveluiden kanssa kaksi koulutustilaisuutta (workshop): "Savonlinna Itä-Suomen joulukaupunki" -workshop, jonka tarkoituksena oli syventää toimijoiden välistä yhteistyötä, saada uusia ideoita ja toimijoita joulunajan kehitystyöhön ja Nuuttikestit-työryhmään sekä ”Tapahtumien elämyksellistäminen. Case: Wanhan Savonlinnan joulunajan tapahtumatarjooma ja joulunavaus”, jossa paneuduttiin Wanhan Savonlinnan tapahtumiin ja kannustettiin tiiviiseen yhteistyöhön sesongin kehittämisessä.

Joulunajan kehittämiseen liittyen projektikoordinaattori Nita Silvennoinen osallistui marraskuussa 2012 Saimaan Charmantit -yritysverkoston järjestämälle opintomatkalle Ruotsiin. Opintomatkan tarkoituksen oli benchmarkata yritysyhteistyön hyviä käytänteitä sekä tutustua menestyksekkääseen Joulumarkkina -konseptiin Tukholman lähistöllä. Opintomatkasta on laadittu matkaraportti, jossa matkan tarkoitusta ja tuloksia on selostettu tarkemmin.

Nuuttikestit-verkoston toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen nivomalla tapaamisia esimerkiksi Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys SAKKE ry:n, Savonlinnan Seudun Matkailun ja Savonlinnan Yrityspalveluiden järjestämiin Aamutreffeihin joka kuukauden toinen tiistai. Lisäksi kevään Matkailufoorumin (jonka yhteyteen käynnistettiin syksyllä 2013 Tapahtumafoorumi) teemana ovat tulevat sesongit alkaen vuoden 2014–2015 joulun ja uudenvuodenajan matkailusesongista. Matkailufoorumin tuloksena on tarkoitus saada aikaiseksi valmis ”tuote”, jota voidaan lähteä markkinoimaan esimerkiksi venäläisille asiakkaille. Foorumin lähtökohtana käytetään mm. Nuuttikesti-verkostossa aikaan saatuja tuloksia sekä hyviä käytänteitä sekä syntynyttä yhteistyömallia.

Savonlinnan Kesänavaus

LE-hanke oli mukana konseptoimassa ja suunnittelemassa Savonlinnaan aivan uutta tapahtumaa kesäsesongin aloitusjuhlaksi. Vuonna 2011 Kasinonsaaren yrittäjät järjestivät Kasinon Laituri –tapahtuma, joka sen jälkeen on laajentunut koko keskustan käsittäväksi kansanjuhlaksi, jonka työryhmässä vuonna 2013 oli yli 20 seudun yritystä. Yritykset ja toimijat tekivät tapahtuman sisällöt ja hankkeen rooli oli koordinoida yhteistyötä sekä avustaa esimerkiksi markkinoinnissa olemassa olevilla hankkeen työkaluilla (Facebook, tapahtumakalenteri). Vuoden 2014 Kesänavaustapahtuma tullaan järjestämään yhteistyössä Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n, SAKKE ry:n sekä alueen toimijoiden kanssa päävastuun sisällöstä ollessa edelleen itse toimijoilla.

Muut tapahtuma, joissa hanke on ollut mukana työryhmän toiminnassa

Jääpurjehduksen SM-kisat Oravissa 2011 (WISSA), Punkaharjun höyrylaivaregatta, Pyhän Olavin päivä, Syystulet (+Linnapäivä), Jäälinna. Em. tapahtumissa LE-hanke on ollut mukana tapahtumien kehittämisessä asiantuntijan roolissa.

Sähköinen seudun tapahtumakalenteri www.savonlinnanyt.fi

Savonlinnan seutu on tunnettu vilkkaana ja tapahtumarikkaana kesäkaupunkina tarjoten niin korkeakulttuuria kuin paikallistakin ohjelmatarjontaa. Vaikka Savonlinnan imago liittyy tiiviisti kesään, on seudulla runsaasti tarjontaa myös muina ajankohtina. Lakeland Events -tapahtumienkehittämishanke suunniteltiin vastaamaan matkailusesonkien vahvistamisesta ympärivuotisesti. Yhtenä projektin tärkeimmistä toimenpiteistä olikin uuden seudullisen sähköisen tapahtumakalenterin suunnittelu ja sen toteuttaminen. Tapahtumakalenteria tukevana toimenpiteenä avattiin Facebook-sivu (SavonlinnaNyt), jossa seudun tapahtumia ja ajankohtaisia asioita jaetaan mm. seudullisesta tapahtumakalenterista. Sivulla on n. 4500 tykkääjää.

Tapahtumakalenteria on kehitetty aktiivisesti alusta saakka saadun palautteen ja käyttökokemusten perusteella. Kalenterin toimintojen ja kehittämisen lähtökohtina ovat olleet selkeys, helppokäyttöisyys, mielenkiintoinen ulkoasu sekä tietojen mahdollisimman tehokas levittäminen. Kalenterista on mahdollista irrottaa iFrame-näkymä ja sijoittaa esimerkiksi toimijan omille nettisivuille.

Vuoden 2013 viimeisinä kehitystoimenpiteinä tapahtumakalenteriin tehtiin seuraavia asioita:

• Esiintyjä/resurssipankki – Seudun osaajien ja palveluntarjoajien luokiteltu tietokanta, jossa he voivat ja tarjota omia palveluitaan erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin
• Seudun moninaisten tapahtumien tehokkaamman viestinnän tukemiseksi kalenteriin tehtiin myös ominaisuus, jonka avulla yksittäisiä tapahtumia pystytään niputtamaan tapatumakokonaisuuksiksi
• Tapahtumakalenterin responsiivinen ulkoasu – skaalautuu eri päätelaitteille niille optimaaliseen muotoon

TapahtumaTehdas

AnnaMieAutan –Paikallistietäjätempaus toteutettiin menestyksekkäästi kolmena kesänä vuosina 2011–2013. Paikallistietäjä – talkoiden tavoitteena on innostaa ja kannustaa kaikenikäisiä kaupungin ja seudun asukkaita oman paikallistietämyksensä kartuttamiseen ja jakamiseen. Koulutuksien jälkeen Tietäjät saivat toimia vapaaehtoisina paikallis- ja seutuoppaina oman aikataulun ja halukkuutensa mukaan. Palkkioksi paikalliset kahvilat tarjosivat muonitusta. Mukaan kannustettiin laajasti myös seudun yritysten palveluhenkilökuntaa, heidän roolinsa matkailijoiden palvelemisessa on äärimmäisen suuri ja tärkein seutuinfo pitäisikin löytyä jokaisen takataskusta. AnnaMieAutan-kokonaisuuteen liitettiin myos asiakaspalvelukoulutusta seudun toimijolle.

Tapahtumafoorumi - tapahtumatoimijoiden yhteinen tapahtumien kehitysfoorumi

Aivan uutena, seudun tapahtumatoimijoiden avoimena kehittämismuotona järjestettiin Tapahtumafoorumi (marraskuu 2013) jo aiemminkin järjestetyn Matkailufoorumin yhteyteen. Tapahtumafoorumin on tarkoitus toimia tapahtumatoimijoiden yhteisenä kehitysfoorumina tulevaisuudessa ja edistää yhteistyötä ja tietoisuutta tapahtumista. Tapahtumafoorumi otettiin vastaan hyvin ja sisältöä pidettiin mielenkiintoisena ja tarpeellisena. Tapahtumafoorumilla on tärkeä rooli vastaisuudessa pitää tapahtumatoimijat aktiivisena ja innostuneena tapahtumien kehittämisessä. Seuraava matkailu- ja tapahtumafoorumi pidetään keväällä 2014, ja järjestäjinä ovat Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan Yrityspalvelut Oy.

Ota yhteyttä:

Nita Silvennoinen
Lakeland Events -projektikoordinaattori
p. 044 542 3904 tai nita.silvennoinen@savonlinnatravel.comLakeland Events -hanke

 

  • hanke toteutettiin ajalla 1.6.2010 – 31.12.2013
  • hallinnointi: Savonlinnan Seudun Kuntayhtymä
  • toteutus: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy
  • rahoittajina: Etelä-Savon ELY-keskus ja yksityinen rahoitus
  • ohjelma: Manner-Suomen ESR-ohjelma